Polak

   Polak, jaki jest - każdy widzi. Widzą to też obywatele innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jaki panuje stereotyp o naszym narodzie? Niestety, dominujący stereotyp nie jest zbyt pochlebny. Postrzegani jesteśmy jako naród alkoholików i złodziei samochodów, który w przerwach między jedną a drugą kradzieżą zatrudnia się "na czarno" w zawodach, które nie wymagają zbyt wielkich kwalifikacji. Wiedza Europejczyków na temat Polski jest bardzo mała i często wyrabiają sobie zdanie o całym narodzie na podstawie pojedynczych przedstawicieli naszej narodowości.
   Co ciekawe, nasi zachodni sąsiedzi uważają nas za słabiej wykształconych, gdy u naszych wschodnich sąsiadów funkcjonuje stereotyp Polaka - osoby elokwentnej, eleganckiej i oczytanej.
   W dużej mierze, to my sami wyrobiliśmy sobie złą opinię u innych narodów. Szczęśliwie ten krzywdzący stereotyp jest wypierany przez inny, według którego Polak jest już wykształcony i niezwykle pracowity. Staliśmy się pracusiami Europy. Nasze zdrowa kuchnia i słynna na cały świat gościnność olśniewa inne narody. Polak to niezwykle przyjacielski typ, jednakże wyważony, stanowi wypadkową pomiędzy południowym temperamentem, a rozsądkiem północy. Polak to ortodoksyjny katolik, tradycja chrześcijańska jest u nas głęboko zakorzeniona. Ogromny potencjał drzemie w naszej wykształconej i ambitnej młodzieży.
   Prawda pewnie jak zwykle jest gdzieś po środku. Pamiętajmy, że cechy narodowe to nie jest skaza, z którą musimy żyć. Bądźmy dumni z naszego kraju, ale nie zapominajmy, że wszyscy jesteśmy ludźmi o indywidualnych cechach charakteru. Nie oceniajmy nikogo na pierwszy rzut oka i nie spoglądajmy przez pryzmat głupich i krzywdzących stereotypów.